Catechisatie

omschrijving catechisatie

(23/06/2020: Aan Joost gevraagd tekst aan te leveren)

eventueel gebruik te maken van delen van de teksten van de oude website:

https://leden.ontmoetingskerkvathorst.nl/jeugdwerk/catechisatie-onderwijs.html

maar de tekst op de nieuwe website mag minder organisatorisch, meer persoonlijker, korter en bondiger