kinderclubs

De kinderclubs zijn er voor de kinderen van basisschool groep 1 tot en met basisschool groep 6 tijdens de zondagochtenddiensten.

In de kinderclubs vertellen we de kinderen op hun eigen niveau over de Here Jezus en Gods liefde voor hen. Wij zijn met de kinderen samen in Zijn naam. We praten met de kinderen aan de hand van een thema en over wat hen hierbij bezig houdt. Dit wordt ondersteund met een stukje verwerking (een knutselwerkje o.i.d.). De kinderclubs zijn op zondagochtend, tijdens de beide ochtenddiensten.

Zondagochtend: Eerst zijn de kinderen met hun ouders in de grote zaal, om de dienst samen te beginnen. Na het eerste deel van de dienst wordt door de voorganger (en op het scherm) aangegeven dat de kinderen zich kunnen verzamelen om met de kinderclubleiders naar de zalen te gaan waar de kinderclubs zich voortzetten. Dat moment in de dienst is meestal na het kindmoment, vlak voor dat de preek begint. Aan het eind van de dienst (na de preek of tijdens de collecte) komen de kinderen uit de kinderclubs weer terug in de dienst, om de dienst weer samen af te sluiten.

De kinderclubs zijn op zondagochtend verdeeld in 3 leeftijdsgroepen:

  • Kinderclub leeftijd basisschool groep 1 en 2
  • Kinderclub leeftijd basisschool groep 3 en 4
  • Kinderclub leeftijd basisschool groep 5 en 6

Bij de kinderclubs groep 1/2 maken we gebruik van de HGJB-methode 'Op Stap'. Bij de kinderclubs groep 3/4 maken is dat de methode 'Click' van de HGJB.