jeugdouderling

Mijn naam is Gerjan Delhaas en ik ben jeugdouderling in de Ontmoetingskerk

[tekst]

(23/06/2020: Aan Gerjan gevraagd tekst aan te leveren)

Gerjan Delhaas