Jeugdraad en commissies

(de samenstellingen van de diverse commissies staan op een andere pagina achter de inlog)

Jeugdraad

De overkoepelende coördinatie van het totale Jeugdwerk ligt bij de Jeugdraad. In de Jeugdraad zijn alle onderdelen van het Jeugdwerk vertegenwoordigd. Jeugdraad en Jeugdpastor werken samen en de jeugdpastor vergaderd mee met de Jeugdraad. Verder is er ook afstemming tussen Jeugdraad en andere commissies/werkgroepen die geen onderdeel uitmaken van het Jeugdwerk, o.a. met de commissie Eredienst. || werkgroepen: jeugdpastoraat, communicatie, nieuwe website

Commissie Kind en Kerk

Het kinderwerk en tienerwerk voor de kinderen/tieners t/m 12 jaar wordt gecoordineerd door de commissie Kind en Kerk. || werkgroepen: kindmoment, kerstviering

Oudercommissie

Het jeugdwerk voor tieners van 12 t/m 17 jaar wordt gecoordineerd door de Oudercommissie. De term 'Oudercommissie' komt uit de traditie van het jeugdwerk, waarin de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van ouders voor deze leeftijdscategorie (nog niet volwassenen jongeren) wordt onderstreept. || werkgroepen/teams: jeugdleiders, AlphaYouth, catechetenteam, activiteitencommissie Jeugd, werkgroep jeugdkamp

PILS-bestuur / Jongeren 17+

Het PILS-bestuur (of commissie 17+) is een team wat bestaat uit jongeren in de leeftijdscategorie waartoe ook de doelgroep bestaat. Deze commissie organiseert de activiteiten voor deze doelgroep, o.a. de tweewekelijkse PILS-avonden op zondagavond. || werkgroep: Activiteitencommissie Jeugd

Team Jongerencoaches 17+

Het team Jongerencoaches ondersteund de jongeren 17+ en het PILS-bestuurt met...