Jeugdwerk 2012 - heden

  • Het Jeugdwerk in de gemeente wordt vanaf 2012 ondersteund door twee Jongerenwerkers (intern).

  • In 2016 is (opnieuw) een ouderling Jeugd aangesteld in het bestuur van de gemeente (kerkenraad).

  • In seizoen 2016/2017 is het Jeugdwerk ondersteund door een kerkelijk werker Jeugd (extern).

  • De Jeugdwerkers, ouderling Jeugd en de kerkelijk werker Jeugd hadden regelmatig overleg in de commissie Jeugd. Vanaf seizoen 2017/2018 is die vervangen door de Stuurgroep Jeugd met een bredere samenstelling: In de stuurgroep zijn alle commissies (van jeugdwerk-onderdelen) vertegenwoordigd en andere coordinatieteams van jeugdwerk-activiteiten zijn aangehaakt. De stuurgroep Jeugd ondersteund het Jeugdwerk met samenhang van jeugdbeleid, overleg en overkoepelende coordinatie. Aan het begin van seizoen 2018/2019 is de naam van de stuurgroep Jeugd veranderd naar Jeugdraad.

  • Vanaf 1 juni 2019 (en de daarop volgende start van seizoen 2019/2020) is Lennard Pors de Jeugdpastor in onze gemeente. Hij werkt nauw samen met dominee Joost Smit, de Jeugdraad en de Oudercommissie.

  • Vanaf begin 2020 laat het Jeugdwerk Ontmoetingskerk Vathorst zich inspireren door de zes principes van Growing Young. Vanaf juni 2020 is begonnen met het brede gesprek hierover in de gemeente en de uitwerking van Growing Young in het Jeugdwerk.